Skip to content

Smluvní podmínky

Datum účinnosti: 1. května 2024

1. Úvod

Vítejte u CROWOL s.r.o. Přístupem na naše webové stránky souhlasíte s dodržováním těchto Smluvních podmínek, všech platných zákonů a předpisů a zavazujete se, že budete dodržovat příslušné místní zákony v České republice. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nesmíte tyto stránky používat ani na ně přistupovat.

2. Licence k použití

 • Je vám uděleno dočasné povolení stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na webových stránkách CROWOL s.r.o. pouze pro osobní, nekomerční přechodné zobrazení. Toto je udělení licence, nikoli převod titulu, a v rámci této licence nesmíte:

  • Upravovat nebo kopírovat materiály;
  • Používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro veřejné zobrazení (komerční či nekomerční);
  • Pokoušet se dekompilovat nebo reverzně inženýrovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách CROWOL s.r.o.;
  • Odstraňovat jakékoli autorské nebo jiné majetkové poznámky z materiálů; nebo
  • Přenášet materiály jiné osobě nebo „zrcadlit“ materiály na jiném serveru.
 • Tato licence se automaticky ruší, pokud porušíte kteroukoli z těchto omezení a může být kdykoli ukončena společností CROWOL s.r.o. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve svém vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné formě.

3. Zřeknutí se záruky

Materiály na webových stránkách CROWOL s.r.o. jsou poskytovány na základě „tak jak jsou. CROWOL s.r.o. neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo domnělé, a tímto se vzdává a popírá všechny ostatní záruky včetně, bez omezení, domnělých záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo nezáporu duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.

4. Omezení odpovědnosti

Za žádných okolností není společnost CROWOL s.r.o. ani její dodavatelé odpovědní za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo kvůli přerušení podnikánívzniklé z používání nebo neschopnosti používat materiály na webových stránkách CROWOL s.r.o., i když byl společnost CROWOL s.r.o. nebo oprávněný zástupce společnosti CROWOL s.r.o. o možnosti