Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Vítáme vás na našich stránkách a děkujeme za důvěru, kterou nám projevujete. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Toto prohlášení vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a jak je chráníme.

2. Jaké údaje shromažďujeme?

 • Kontaktní informace, jako jsou jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • Demografické informace, například věk a pohlaví.
 • Ostatní údaje, které nám dobrovolně poskytnete.

3. Jak používáme vaše údaje?

 • Pro zpracování vašich požadavků nebo objednávek.
 • Pro komunikaci s vámi.
 • Pro vylepšení našich služeb.
 • Pro marketingové účely, pokud jste souhlasili s příjmem marketingových sdělení.

4. Jak chráníme vaše údaje?

 • Používáme moderní technologie a postupy k zabezpečení vašich údajů.
 • Omezujeme přístup k vašim údajům pouze na nezbytně nutný personál.
 • Pravidelně aktualizujeme a testujeme naše zabezpečení.

5. S kým sdílíme vaše údaje?

Nesdílíme vaše údaje s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytnutí služby nebo pokud nás k tomu zavazuje zákon.

6. Vaše práva

 • Máte právo na přístup k vašim údajům.
 • Máte právo požadovat opravu nebo smazání vašich údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely.

7. Jak se můžete obrátit na nás s dotazy nebo stížnostmi?

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailu: admin@juia.org nebo na telefonním čísle: +420 910 922 222.

8. Změny v našich zásadách

Můžeme pravidelně aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Jakékoliv změny budou zveřejněny na této stránce.

Datum poslední aktualizace: 1.4.2024