Skip to content
Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod Vítáme vás na našich stránkách a děkujeme za důvěru, kterou nám projevujete. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Toto prohlášení vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a jak je chráníme.


2. Jaké údaje shromažďujeme?

 • Kontaktní informace (jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo).
 • Demografické informace (např. věk, pohlaví).
 • Ostatní údaje, které nám dobrovolně poskytnete.

3. Jak používáme vaše údaje?

 • Pro zpracování vašich požadavků nebo objednávek.
 • Pro komunikaci s vámi.
 • Pro vylepšení našich služeb.
 • Pro marketingové účely, pokud jste souhlasili s příjmem marketingových sdělení.

4. Jak chráníme vaše údaje?

 • Používáme moderní technologie a postupy k zabezpečení vašich údajů.
 • Omezujeme přístup k vašim údajům pouze na nezbytně nutný personál.
 • Pravidelně aktualizujeme a testujeme naše zabezpečení.

5. S kým sdílíme vaše údaje? Nesdílíme vaše údaje s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytnutí služby nebo pokud nás k tomu zavazuje zákon.


6. Vaše práva

 • Máte právo na přístup k vašim údajům.
 • Máte právo požadovat opravu nebo smazání vašich údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely.

7. Jak se můžete obrátit na nás s dotazy nebo stížnostmi? Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na: support@juia.org nebo na telefonním čísle: +420 570 000 000.


8. Změny v našich zásadách Můžeme pravidelně aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Jakékoliv změny budou zveřejněny na této stránce.


Datum poslední aktualizace: 29.9.2023